Novartisest. Kaks inimest kõnnivad valges koridoris.

Novartise eesmärk on luua tervishoius uusi võimalusi inimese tervise parandamiseks ja elu pikendamiseks. Juhtiva ülemaailmse ravimitootjana kasutame innovatiivseid teadus- ja digitaaltehnoloogiaid, et luua uuenduslikke ravimeetodeid suuremates ravivaldkondades. Teadus- ja arendustegevusse investeerimisel uute ravimite väljatöötamiseks oleme järjekindlalt maailmatasemel.

Tugevdame innovatsiooni, vastates globaalsetele meditsiinialastele väljakutsetele: katsetame erinevaid raviviise, alustame krooniliste haiguste ravi varem kui enne ja pakume võimalusi elukvaliteedi märkimisväärseks parandamiseks. Meie eesmärk on toota rohkem uuenduslikke efektiivseid ravimeid, mille abil saab parandada elukvaliteeti. Lisaks tõhusale ravimiarendusele suuname oma jõupingutused kasuliku tervisealase teabe levitamisele läbi uute veebilehekülgede ja suhtlusplatvormide, samuti oleme avatud välistele uuendustele.

Kaks laborirõivastuses inimest teevad midagi.

Novartise missioon ja visioon

Meie missioon on leida uusi võimalusi inimeste elu parandamiseks ja pikendamiseks.

Kasutame inimkonna järjest keerulisemaks muutuvate tervishoiuprobleemide lahendamiseks teadusel põhinevaid uuendusi. Töötame välja ja arendame uusi ravimeetodeid ning leiame uusi võimalusi nende edastamiseks võimalikult paljudele abivajajatele.

Meie visioon on olla usaldusväärne liider meditsiinipraktika pidevas täiendamises.

Lisateave Novartise kohta

12/2023 BS2312040742