Ravimi kõrvaltoimetest on teil võimalik teatada:

Rohkem infot kõrvaltoimetest teatamise kohta leiate: www.novartis.com/report (inglise keeles)

11/2023 BS2311288688